Úschova a zálohovanie dátových médii

Môžete sa zamerať na zavádzanie podnikových inovácií. Nechajte nás chrániť vaše údaje.
Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

Úschova a zálohovanie dátových médii

Môžete sa zamerať na zavádzanie podnikových inovácií. Nechajte nás chrániť vaše údaje.
  1. Zálohovanie dát na páskach mimo pracoviska

SLUŽBY ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV NA PÁSKACH MIMO PRACOVISKA

Ochrana kritických obchodných informácií mimo pracoviska a v režime offline poskytuje dôveru v obnovenie dát, keď je to potrebné

Vaši zamestnanci by sa mali zamerať na úlohy, ktoré sú dôležité pre podnikanie. No s rastúcim množstvom kritických obchodných informácií, ktoré je potrebné zálohovať a chrániť, ste nútení investovať čas a peniaze do riadenia procesu, médií a zariadení.

Presunom pások mimo pracoviska a do starostlivosti dôveryhodnej tretej strany s overenými zdrojmi, technológiou a skúsenosťami zameranými na ochranu vašich údajov môžete znížiť prestoje a zabezpečiť zálohu aj prevádzku - pretože úspech Vašej spoločnosti od toho závisí.

Ochrana a uchovávanie obchodných údajov mimo pracoviska - spĺňajú požiadavky na dodržiavanie predpisov a zároveň zabezpečujú dostupnosť údajov

Riešenie dôsledkov hardvérových porúch, ľudských chýb, poruchy softvéru a prírodných alebo človekom spôsobených katastrof môže mať vplyv na produktivitu. Údaje sa však musia zálohovať a čo je dôležitejšie, musia byť chránené mimo pracoviska, aby boli k dispozícii na obnovu.

Služby zálohovania údajov na páskach mimo pracoviska Iron Mountain® vám poskytujú komplexné riešenie na ochranu údajov pre prenos, uchovávanie, správu a vyhľadávanie záložných médií z bezpečného zariadenia mimo pracoviska.

Máme odborné znalosti, ktoré zabezpečia, že budete môcť zabezpečiť zálohu aj prevádzku v prípade výskytu neočakávaných udalostí. Naše prísne protokoly pre plynulý chod úschovy a bezpečná logistika zaručujú, že vaše dôležité informácie budú počas prenosu a úschovy chránené. A keďže vaše médiá sú spravované na základe osvedčených postupov, s istotou nájdete to, čo potrebujete a kedy to potrebujete,. Údaje z konkrétnej pásky môže neočakávane požadovať interný alebo externý zdroj.

Riešenie zahŕňa:

SPRÁVA DÁTOVÝCH NOSIČOV SECURESYNC®

Spravujte, vyhľadávajte a obnovujte svoje dáta on-line prostredníctvom ľahko použiteľného a bezpečného webového rozhrania

Offsite Tape Vaulting -  SecureSync program  Screenshot

Stalo sa - nedokážete vytvoriť údaje, ktoré potrebujete pre žiadosti o súdne spory a audity, takže teraz musíte stráviť čas a vynaložiť úsilie na hľadanie médií s údajmi potrebnými pre žiadosť.

Zbavte sa starostí o vaše záložné pásky a ušetrite čas vášho personálu tým, že začleníte SecureSync® do vášho programu správy pások, aby ste vždy vedeli, kde sa vaše zálohované dáta nachádzajú. 

  • 24/7 prístup k vašim dátam mimo pracoviska

  • Úplný prehľad o  tom, kde sa nachádzajú vaše dáta, či už počas prenosu alebo úschovy

  • Bezplatné pre zákazníkov Iron Mountain!

SecureSync® ponúka všetko, čo potrebujete na sledovanie vašich médií v zariadeniach Iron Mountain, plánovanie vyzdvihnutia, prezerania správ, uchovávania a prístupu k plánu obnovy po havárii a ďalšie.

Offsite Tape Vaulting - Truck Icon

Automatizujte vyzdvihnutie médií

Offsite Tape Vaulting - Laptop Icon

On-line sledovanie médií s cieľom znížiť zaťaženie personálu a manuálne chyby

Offsite Tape Vaulting - Vaulting Icon

On-line zoznam pások v reálnom čase distribuovaných, uložených a vracajúcich sa z Iron Mountain

Offsite Tape Vaulting - Hazard Icon

Sledovanie médií na miestach obnovy počas katastrofy alebo testu 

Offsite Tape Vaulting - Checklist Icon

Správy o stave a výnimkách

Offsite Tape Vaulting - Mobile Icon

Umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať úlohy správy a autorizácie kedykoľvek a kdekoľvek

RIEŠENIA PRE ARCHIVOVANIE ÚDAJOV

Kvôli zásadám rastu a uchovávania údajov je správa archivovaných údajov zložitá

Obchodné údaje sa musia zachovať - buď z dôvodov dodržiavania predpisov, alebo na zachovanie integrity organizácie. No množstvo údajov  rýchlo narastá. V tomto okamihu máte množstvo údajov a nie ste si istí, ako ich spravovať. Všetko sú to dôležité informácie, ktoré je potrebné zachovať pre integritu vášho podnikania, no ich uchovávanie sa stalo výzvou.

Archivované informácie sú pravdepodobne údaje s nízkou prioritou, ktoré nie vždy potrebujete. Sú to vaše originálne údaje, ktoré sú pre vašu firmu stále dôležité. Vedieť, aké údaje sú uložené na vašich archívnych páskach sa stáva kritickým vždy, keď čelíte auditu, súdnym sporom alebo iným žiadostiam.

offsite tape vaulting - a data tape

Skúsenosti a vedomosti, ktoré pomáhajú riadiť ochranu a uchovávanie informácií

Zálohovanie je na opätovné získanie a archív je na obnovu. V každej situácii, či už ide o každodenné otázky alebo závažnú katastrofu, musíte mať bezpečný a efektívny prístup k vašim údajom. Spoločnosť Iron Mountain má skúsenosti a vedomosti, ktoré vám pomôžu určiť, ako identifikovať informácie na účely archivovania a zálohovania.

Spoločnosť Iron Mountain poskytuje komplexné riešenie pre archivovanie údajov a program vyhľadávania, aby efektívne chránila a zachovávala údaje, ktoré je potrebné zachovať a ktoré musia byť prístupné z hľadiska dodržiavania právnych predpisov a vytvárania hodnôt – tým umožní IT zamestnancom sústrediť sa na zavádzanie podnikových inovácií, pričom budú v prípade potreby vedieť, aké údaje sú uchovávané a prístupné.