AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV PRE ĽUDSKÉ ZDROJE
Umožňujeme HR venovať sa viac rozvoju zamestnancov.

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Umožňujeme HR venovať sa viac rozvoju zamestnancov.
  1. Home
  2. Automatizácia workflow –riadenie firemných procesov
  3. Automatizácia firemných procesov pre ľudské zdroje

ODSTRÁŇTE MANUÁLNE PROCESY

Väčšinu času strácate na taktických a administratívnych úlohách. Manuálne procesy riadenia ľudských zdrojov vám bránia sústrediť sa na strategické zodpovednosti. Zamerajte sa na pracovnú silu a a nie na spracovanie zamestnaneckých dokumentov.

Znížte manuálnu časť administratívnych procesov pomocou automatizácie firemných procesov ™ pre ľudské zdroje. Toto automatizované riešenie vám umožní:

  • uchovávať záznamy svojich zamestnancov na centralizovanom mieste a zdieľať ich s autorizovanými užívateľmi kdekoľvek a kedykoľvek
  • používať elektronické “nástenky” na monitorovanie svojich procesov a získanie silných informácií
  • vytvárať a zdieľať kvantitatívne metriky o vašich HR procesoch