AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ZMLUVY
Kontrola životného cyklu zmluvy.
workflow automation contracts management banner - woman typing on laptop

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ZMLUVY

Kontrola životného cyklu zmluvy.
  1. Home
  2. Automatizácia workflow –riadenie firemných procesov
  3. Automatizácia firemných procesov pre zmluvy

AUTOMATIZÁCIA MANAŽOVANIA ZMLÚV

Sledujte a kontrolujte celý životný cyklus zmlúv pomocou automatizácie firemných procesov™ pre správu zmlúv. S týmto automatizačným riešením budete môcť:

  • centralizovať svoje zmluvy a kontrolovať, kto má k nim prístup
  • posielať automatické upomienky na obnovenie končiacich sa zmlúv
  • zrýchliť automatizáciu správy zmlúv a vďaka tomu vytvoriť efektívnejší proces spolupráce

Zaistiť, že všetci, ktorí participujú na uzatváraní nových zmlúv alebo pracujú na príprave zmlúv, používajú aktuálne informácie a kópie.