AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY
Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts receivable banner - person  working on computer while writing on paper

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY

Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
  1. Home
  2. Automatizácia workflow –riadenie firemných procesov
  3. Automatizácia firemných procesov pre pohľadávky

RÝCHLEJŠIE, PRESNEJŠIE SPRACOVANIE

Automatizujte náročné papierovanie v procese spracovania pohľadávok. Posuňte svoje podnikanie vpred s Automatizáciou firemných procesov™.

Automatizujte svoje procesy a dosiahnite rýchle a presné mesačné uzávierky. Elektronická “nástenka” s automatizovanými procesmi vám poskytuje lepšiu kontrolu a dohľadateľnosť pohľadávok. Všetky informácie potrebné pre rýchle a presné spracovanie a inkasovanie platieb môžu byť prístupné autorizovaným užívateľom z jediného zdroja.

Zavedenie Automatizácie firemných procesov™ na vašom oddelení pohľadávok sa zníži zaťaženie IT, vy sa vyhnete kapitálovým investíciám, a navyše:

  • sa zlepšia vaše finančné uzávierky
  • budete pracovať rýchlejšie s prístupom k dôležitým obchodným dokumentom na požiadanie
  • sa prepojí dôležitá podporná dokumentácia, ktorá priamo súvisí s fakturačnými transakciami a inkasami
  • budete mať prístup k centrálnemu archívu uložených informácií, záznamov a k procesom ich uloženia