AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY
Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts receivable banner - person  working on computer while writing on paper

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE POHĽADÁVKY

Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
  1. Home
  2. Služby
  3. Automatizácia workflow –riadenie firemných procesov
  4. Automatizácia firemných procesov pre pohľadávky

RÝCHLEJŠIE, PRESNEJŠIE SPRACOVANIE

Automatizujte náročné papierovanie v procese spracovania pohľadávok. Posuňte svoje podnikanie vpred s Automatizáciou firemných procesov™.

Automatizujte svoje procesy a dosiahnite rýchle a presné mesačné uzávierky. Elektronická “nástenka” s automatizovanými procesmi vám poskytuje lepšiu kontrolu a dohľadateľnosť pohľadávok. Všetky informácie potrebné pre rýchle a presné spracovanie a inkasovanie platieb môžu byť prístupné autorizovaným užívateľom z jediného zdroja.

Zavedenie Automatizácie firemných procesov™ na vašom oddelení pohľadávok sa zníži zaťaženie IT, vy sa vyhnete kapitálovým investíciám, a navyše:

  • sa zlepšia vaše finančné uzávierky
  • budete pracovať rýchlejšie s prístupom k dôležitým obchodným dokumentom na požiadanie
  • sa prepojí dôležitá podporná dokumentácia, ktorá priamo súvisí s fakturačnými transakciami a inkasami
  • budete mať prístup k centrálnemu archívu uložených informácií, záznamov a k procesom ich uloženia