AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts payable banner - people working on tablet and documents at table

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte a posuňte svoje podnikanie vpred.
  1. Home
  2. Automatizácia workflow – riadenie firemných procesov
  3. Automatizácia firemných procesov pre úhrady

ZLEPŠITE MESAČNÉ UZÁVIERKY AUTOMATIZÁCIOU

Automatizácia splatnosti faktúr rozšíri vašu kontrolu, dohľadateľnosť a sledovanie úhrad, zefektívni procesy platieb a zlepší mesačné finančné uzávierky.

S Automatizáciou firemných procesov™ pre úhrady môžete sledovať a komentovať faktúry a objednávky pomocou elektronickej “nástenky”. Toto riešenie úhrad odstráni množstvo papiera a ušetrí čas vašim zamestnancom.

Automatizácia úhrad tiež dokáže:

  • Vyhnúť sa rutine a využiť váš čas efektívnejšie, napríklad na riešenie neobvyklých požiadaviek
  • skrátiť cyklus spracovania faktúr,
  • znížiť chybovosť