AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY
Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
workflow automation accounts payable banner - people working on tablet and documents at table

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
  1. Home
  2. Automatizácia workflow –riadenie firemných procesov
  3. Automatizácia firemných procesov pre úhrady

ZLEPŠITE MESAČNÉ UZÁVIERKY AUTOMATIZÁCIOU

Automatizácia splatnosti faktúr rozšíri vašu kontrolu, dohľadateľnosť a sledovanie úhrad, zefektívni procesy platieb a zlepší mesačné finančné uzávierky.

S Automatizáciou firemných procesov™ pre úhrady môžete sledovať a komentovať faktúry a objednávky pomocou elektronickej “nástenky”. Toto riešenie úhrad odstráni množstvo papiera a ušetrí čas vašim zamestnancom.

Automatizácia úhrad tiež dokáže:

  • vyhnúť sa rutine a využiť váš čas lepšie, napríklad na riešenie neobvyklých požiadaviek
  • skrátiť váš cyklus spracovania
  • znížiť počet chýb