MOŽNOSTI SKARTOVANIA
Skartovanie podľa vašich podmienok.
shred-options-banner-iron-mountain-employee-pushing-shred-bin

MOŽNOSTI SKARTOVANIA

Skartovanie podľa vašich podmienok.

Skartovanie – likvidácia dokumentov s osvedčením o likvidácii

  1. Home
  2. Skartovanie – likvidácia dokumentov s osvedčením o likvidácii
  3. Jednorázové alebo opakované skartovanie dokumentov

Naša služba Bezpečné skartovanie predstavuje bezpečný, spoľahlivý a nákladovo efektívny spôsob zničenia citlivých informácií a záznamov. Získate pokoj na duši, pretože vaše obchodné dokumenty budú skartované odborne vyškolenými špecializovanými odborníkmi, ktorí dodržiavajú kontrolovateľné postupy vo vzťahu k procesu úschovy a všetok materiál sa likviduje spôsobom, ktorý je bezpečný a šetrný k životnému prostrediu.

Vyberte si službu skartovania dokumentov mimo pracoviska na jednorazovom alebo opakovanom základe.

Získajte zadarmo cenovú ponuku

CERTIFIKOVANÉ

Všetky materiály sú dôkladne skartované a recyklované v súlade s našim prísnym pracovným postupom bezpečného skartovania a po dokončení vám bude odovzdané osvedčenie o likvidácii. 

 

Spoločnosť Iron Mountain ponúka komplexné služby s vysokou úrovňou bezpečnosti v každom štádiu procesu.

BEZPEČNÉ SKARTOVANIE MIMO PRACOVISKA

Prebiehajúce, overené zničenie citlivých papierových dokumentov a plastov, ako sú záložné pásky, DVD, röntgenové snímky a iné nepapierové médiá. 

Ako to funguje:

Zberné kontajnery sú umiestnené na vhodných miestach vo vašich priestoroch. V pravidelne naplánovaných servisných intervaloch pozbierajú naši vyškolení špecialisti kontajnery a prepravia ich do centra bezpečnej likvidácie. 

Kontajnery sa spracujú a ich obsah sa zničí použitím vlastných postupov a komerčného skartovacieho zariadenia. Všetky neobnoviteľné vedľajšie produkty sa zrecyklujú a bude vám odovzdané osvedčenie o zničení.

ŠPECIÁLNE PROJEKTY ČISTENIA ALEBO SKARTOVANIA 

Niekedy nemajú pravidelne plánované služby ničenia zmysel. Pre pravidelné alebo jednorazové skartovanie ponúka spoločnosť Iron Mountain celý rad služieb, ktoré môžu byť prispôsobené potrebám vašej organizácie.

  • Zavádzanie nového programu na správu záznamov alebo plánu uchovávania
  • Dokončenie daňového auditu alebo súdneho sporu
  • Premiestnenie alebo konsolidácia zariadení
  • Čistenie úložných priestorov a archívov na vytvorenie priestoru navyše

Všetky služby týkajúce sa špeciálnych projektov likvidácie sa zaoberajú rovnakou úrovňou bezpečnosti, konzistencie a spoľahlivosti ako naše opakujúce sa služby. 

SKARTOVANIE PODĽA VÁŠHO PROGRAMU

Iron Mountain Connect™ je bezpečné on-line rozhranie pre riadenie vášho programu skartovania na požiadanie. Použite ho na zadanie žiadosti o likvidáciu alebo spustenie správ o činnosti - kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou skartovacieho centra Iron Mountain Connect™ môžete:

  • Spravovať vaše skartovanie tak, že si prezriete plánované návštevy a čakajúce objednávky skartovania.
  • Zadať žiadosť o skartovanie, pridať nové lokality, zatvoriť existujúcu lokalitu alebo zmeniť frekvenciu služby prostredníctvom on-line formulára žiadosti do centra skartovania.
  • Získajte viac informácií o službe Iron Mountain Connect a absolvujte virtuálnu prehliadku.