BEZPEČNÉ SKARTOVANIE

Zlikvidujte papierové záznamy, plasty a elektronické médiá kompatibilným, bezpečným, ekologickým a nákladovo efektívnym spôsobom.

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

BEZPEČNÉ SKARTOVANIE

Zlikvidujte papierové záznamy, plasty a elektronické médiá kompatibilným, bezpečným, ekologickým a nákladovo efektívnym spôsobom.

Skartovanie – likvidácia dokumentov s osvedčením o likvidácii

  1. Home
  2. Skartovanie – likvidácia dokumentov s osvedčením o likvidácii

ABY VAŠE NEPOTREBNÉ DOKUMENTY NEBOLI PRE VÁS ZÁŤAŽOU

Správna likvidáciu citlivých papierových dokumentov, plastov a elektronických médií šetrná k životnému prostrediu.

Ušetríte čas a peniaze tým, že vaše informácie budú spracované s maximálnou starostlivosťou a bezpečnosťou.

Bezpečná likvidácia dokumentov pomáha vašej organizácii:

  • chrániť reputáciu spoločnosti ochranou citlivých a dôverných informácií,
  • znížiť náklady na správu informačných prostriedkov, ktoré už pre vašu organizáciu nie sú užitočné alebo potrebné,
  • zabezpečiť dodržiavanie predpisov a vyhnúť sa zbytočným sankciám či právnym úkonom.

DÔVERNÁ SKARTÁCIA S CERTIFIKÁTOM

Všetky materiály sa dôkladne skartujú a recyklujú v súlade s prísnym pracovným postupom bezpečného skartovania. Po dokončení skartácie dostanete osvedčenie o likvidácii.

Služby

secure shredding highlight - snow behind employee pushing shred bin

DÔVERNÁ SKARTÁCIA S CERTIFIKÁTOM

Všetky materiály sa dôkladne skartujú a recyklujú v súlade s našim prísnym pracovným postupom bezpečného skartovania a po dokončení vám bude odovzdané osvedčenie o likvidácii.
iron mountain employee carting shred bin away with woman smiling in background

SKARTAČNÉ KONTAJNERY

Jednorázový papierový skartačný kontajner s plombou. Kapacita: 100 kg

Hliníkový skartačný kontajner so zámkom. Kapacita: 240 l