BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA ELEKTRONICKÉHO ODPADU A IT ZARIADENÍ

Chráňte svoje citlivé informácie
it asset and media destruction open graph - stack of old computer towers

BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA ELEKTRONICKÉHO ODPADU A IT ZARIADENÍ

Chráňte svoje citlivé informácie
  1. Home
  2. Bezpečná likvidácia elektronického odpadu a IT zariadení

Vyhnite sa možnosti zneužitia údajov tým, že budete mať jasnú stratégiu bezpečného zničenia, recyklácie alebo opätovného použitia médií a iných IT zariadení

Bezpečná likvidácia IT zariadení Iron Mountain® (SITAD) vám pomôže zlikvidovať a recyklovať alebo opätovne využívať rôzne typy IT zariadení prostredníctvom bezpečných, spoľahlivých a ekologických služieb. Využitím našej logistiky s dôslednými bezpečnými procesmi reťazca úschovy znížite riziko straty alebo krádeže údajov.

SPRÁVNY POSTUP LIKVIDÁCIE IT ZARIADENÍ MÔŽE:

  • chrániť integritu a reputáciu vašej značky
  • bezpečne zničiť a recyklovať médiá mimo pracoviska
  • zabezpečiť, že prostriedky budú spracované a recyklované v súlade s postupmi programu e-Stewards® 
  • obnoviť a opätovne predať staré notebooky, počítače a ďalšie aktíva, pričom zachováte utajenie vašich informácií a pomôžete planéte