RIEŠENIA PRE ARCHÍVY
Zbavte sa správy archívov využitím skúseností spoločnosti Iron Mountain.
iron-mountain-employee-wheeling-shred-bin-out-of-business-with-woman-smiling

RIEŠENIA PRE ARCHÍVY

Zbavte sa správy archívov využitím skúseností spoločnosti Iron Mountain.
  1. Home
  2. Aktívna dokumentácia - archivácia dokumentov s častým prístupom a dokladaním

ZBAVTE SA SPRÁVY VAŠICH ARCHÍVOV A VYUŽITE ODBORNÉ ZNALOSTI, INFRAŠTRUKTÚRU A SKÚSENÝCH ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI IRON MOUNTAIN.

Potrebujete pravidelný prístup k dokumentom a záznamom. No zvládanie stále narastajúceho počtu dokumentov v miestnych archívoch spotrebováva cenné úložné priestory, nadmerne zaťažuje zamestnancov a vystavuje vašu organizáciu riziku straty informácií a porušovania pravidiel.
Riešenie pre uchovávanie dokumentov v otvorených policiach od spoločnosti Iron Mountain dokáže replikovať váš archív v bezpečnom prostredí mimo pracoviska. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete premiestniť všetky svoje dokumenty alebo len niekoľko vybraných, buďte si istí, že vaše súbory budú uložené v špecializovaných regáloch v našich bezpečných a kompatibilných priestoroch. Záznamy sa spravujú podľa vášho registračného systému - s vyhľadávaním a  opätovným uložením našimi odbornými pracovníkmi.

MIMO PRACOVISKA NEZNAMENÁ OFFLINE

Aplikácia správy záznamov Iron Mountain Connect™ umožňuje online správu metadát súborov, vyhľadávanie, sledovanie a spracovanie žiadostí o služby. Len prostredníctvom niekoľkých kliknutí môžete prehľadať váš inventár mimo vášho pracoviska, nájsť to, čo je potrebné na uspokojenie internej alebo externej požiadavky a zabezpečiť, aby bol dokument rýchlo naskenovaný alebo dodaný jedným z našich preverených a vyškolených zamestnancov. Odbremeníte tak cenné nehnuteľnosti a zamestnancov - bez obetovania viditeľnosti a rýchleho prístupu k dokumentom s vysokou mierou vyhľadávania.