RIEŠENIA PRE ARCHÍVY

Zbavte sa správy archívov využitím skúseností spoločnosti Iron Mountain.
iron-mountain-employee-wheeling-shred-bin-out-of-business-with-woman-smiling

RIEŠENIA PRE ARCHÍVY

Zbavte sa správy archívov využitím skúseností spoločnosti Iron Mountain.
  1. Home
  2. Aktívna dokumentácia - archivácia dokumentov s častým prístupom a dokladaním

ZBAVTE SA SPRÁVY VAŠICH ARCHÍVOV A VYUŽITE ODBORNÉ ZNALOSTI, INFRAŠTRUKTÚRU A SKÚSENOSTI ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI IRON MOUNTAIN

Potrebujete pravidelný prístup k dokumentom a záznamom. Narastajúci počet dokumentov vo vašich archívoch zaberá cenné miesto, zaťažuje zamestnancov a vystavuje vašu organizáciu riziku straty informácií, a tým, porušovaniu predpísaných pravidiel a zákonov.
Naše riešenia pre archiváciu dokumentov v priestoroch spoločnosti Iron Mountain dokáže úplne nahradiť váš archív, ale v bezpečnom prostredí mimo pracoviska. Bez ohľadu na to či sa rozhodnete premiestniť všetky svoje dokumenty alebo len niekoľko, buďte si istí, že budú uložené v špeciálnych regáloch v našich kompatibilných priestoroch. Záznamy budú spracované podľa vášho registratúrneho poriadku - s vyhľadávaním a opätovným uložením našimi odbornými pracovníkmi.

MIMO PRACOVISKA NEZNAMENÁ OFFLINE

Aplikácia správy dokumentov Iron Mountain Connect™ umožňuje online prístup a správu vašeho archívu. Len prostredníctvom niekoľkých kliknutí môžete prehľadávať vaše dokumenty mimo pracoviska, nájsť to, čo je potrebné a zabezpečiť, aby bol dokument rýchlo naskenovaný alebo dodaný jedným z našich preverených zamestnancov. Odbremeníte tak vaše priestorové možnosti a zamestnancov, a tak zabezpečíte rýchly prístup k dokumentom.

Riešenie pre uchovávanie dokumentov v otvorených policiach od spoločnosti Iron Mountain dokáže replikovať váš archív v bezpečnom prostredí mimo pracoviska. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete premiestniť všetky svoje dokumenty alebo len niekoľko vybraných, buďte si istí, že vaše súbory budú uložené v špecializovaných regáloch v našich bezpečných a kompatibilných priestoroch. Záznamy sa spravujú podľa vášho registračného systému - s vyhľadávaním a  opätovným uložením našimi odbornými pracovníkmi.