Úschova a zálohovanie dátových médii

Zamerajte sa na zavádzanie podnikových inovácií. Ochranu vašich údajov nechajte na nás.
Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

Úschova a zálohovanie dátových médii

Zamerajte sa na zavádzanie podnikových inovácií. Ochranu vašich údajov nechajte na nás.
 1. Home
 2. Úschova a zálohovanie dátových médii

SLUŽBY ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV NA PÁSKACH MIMO PRACOVISKA

Ochrana kritických obchodných informácií mimo pracoviska v režime offline poskytuje v prípade potreby dôveru v obnovenie dát

Vaši zamestnanci by sa mali zamerať na úlohy, ktoré sú dôležité pre vaše podnikanie. Rastúce nároky na zálohovanie a chránenie citlivých obchodných informácií však vyžadujú investovať prostriedky aj do týchto procesov, a tým aj do rôznych médií a zariadení.

Presunom dokumentov, pások a údajov mimo vášho pracoviska do starostlivosti dôveryhodnej tretej strany môžete znížiť prestoje, zabezpečiť zálohu a zároveň nerušenú prevádzku vašej hlavnej činnosti, od ktorej závisí úspech každej spoločnosti.

SPRÁVA DÁTOVÝCH NOSIČOV SECURESYNC®

Spravujte, vyhľadávajte a obnovujte svoje dáta on-line prostredníctvom ľahko použiteľného a bezpečného webového rozhrania

Offsite Tape Vaulting - SecureSync program Screenshot

Veľakrát sa vám určite už stalo, že ste nedokázali pokračovať v práci, lebo ste strácali čas hľadaním potrebných údajov a dokumentov. Väčšinou sa to stáva, keď pripravujete audit alebo riešite nejaký súdny spor. Stojí vás to veľa úsilia nájsť vo firme potrebné dokumenty. Zbavte sa starostí o vaše zálohy, ušetrite čas personálu tým, že začleníte SecureSync® do vašich procesov tak, aby ste vždy vedeli, kde sa vaše zálohované dáta nachádzajú.

 • 24/7 prístup k vašim dátam mimo pracoviska

 • Úplný prehľad o tom, kde sa nachádzajú vaše dáta

 • Bezplatné pre zákazníkov Iron Mountain!

SecureSync® ponúka všetko, čo potrebujete na sledovanie vašich dokumentov v zariadeniach Iron Mountain, na ich prezeranie, prístupu k nim ako aj prístupu k plánom obnovy v prípade nečakanej udalosti

  .
 • Automatizujte vyzdvihnutie médií
 • On-line sledovanie médií s cieľom znížiť zaťaženie personálu a manuálne chyby
 • On-line zoznam pások v reálnom čase
 • Sledovanie médií na miestach obnovy počas katastrofy alebo testu
 • Správy o stave a výnimkách
 • Umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať úlohy správy a autorizácie kedykoľvek a kdekoľvek
Offsite Tape Vaulting - Truck Icon

Automatizujte vyzdvihnutie médií

Offsite Tape Vaulting - Laptop Icon

On-line sledovanie médií s cieľom znížiť zaťaženie personálu a manuálne chyby

Offsite Tape Vaulting - Vaulting Icon

On-line zoznam pások v reálnom čase distribuovaných, uložených a vracajúcich sa z Iron Mountain

Offsite Tape Vaulting - Hazard Icon

Sledovanie médií na miestach obnovy počas katastrofy alebo testu 

Offsite Tape Vaulting - Checklist Icon

Správy o stave a výnimkách

Offsite Tape Vaulting - Mobile Icon

Umožňuje jednoducho a rýchlo spravovať úlohy správy a autorizácie kedykoľvek a kdekoľvek

RIEŠENIA PRE ARCHIVOVANIE ÚDAJOV

Správa archivovaných údajov je zložitá

Obchodné údaje sa musia zachovať - buď z dôvodov dodržiavania predpisov alebo na zachovanie integrity organizácie. No množstvo údajov rýchlo narastá. V tomto okamihu máte množstvo údajov a nie ste si istí ako ich spravovať. Všetko sú to dôležité informácie, ktoré je potrebné zachovať pre integritu vášho podnikania, no ich uchovávanie je stále väčšou výzvou.

Archivované informácie sú pravdepodobne údaje s nižšou prioritou, ktoré nie vždy potrebujete. Sú to však údaje, ktoré sú pre vašu firmu stále dôležité. Vedieť, aké údaje sú uložené na vašich archívnych páskach sa stáva dôležitým vždy, keď vás čaká audit alebo nejaký súdny spor (prípadne iná dôležitá udalosť právneho či ekonomického charakteru).

offsite tape vaulting - a data tape

Skúsenosti a vedomosti, ktoré pomáhajú riadiť ochranu a uchovávanie informácií

Zálohovanie dát slúži na opätovné získanie a archív na obnovu informácii. V každej situácii, či už ide o každodenné otázky alebo závažnú katastrofu, musíte mať bezpečný a efektívny prístup k vašim údajom. Spoločnosť Iron Mountain má skúsenosti a vedomosti, ktoré vám pomôžu určiť, ako identifikovať informácie na účely archivovania a zálohovania.

Spoločnosť Iron Mountain poskytuje komplexné riešenia pre archivovanie firemných údajov a dokumentov ako aj ich vyhľadávanie tak, aby efektívne chránila a uchovávala vaše údaje. Zabezpečuje také procesy a postupy, aby boli údaje vždy prístupné a boli dodržané všetky právne predpisy. Vytvára hodnoty tým, že odbremeňuje IT pracovníkov a poskytuje im priestor na zavádzanie podnikových inovácií dôležitých pre vaše podnikanie.