ULOŽENIE ZÁZNAMOV MIMO PRACOVISKA
Uchovávame a chránime vaše záznamy vo vysoko bezpečných zariadeniach.
iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

ULOŽENIE ZÁZNAMOV MIMO PRACOVISKA

Uchovávame a chránime vaše záznamy vo vysoko bezpečných zariadeniach.
  1. Home
  2. Pasívna dokumentácia - archivácia dokumentov po dobu plynutia skartačnej lehoty

DÔVERUJTE ODBORNÍKOM NA SPRÁVU ZÁZNAMOV A INFORMÁCIÍ

Záznamy a informácie sú zdrojom životnej sily každej organizácie. Riadenie a ochrana týchto hodnotných aktív je nevyhnutná.

Odborníci na správu záznamov a informácií spoločnosti Iron Mountain s Vami budú spolupracovať na identifikácii záznamov, ktoré majú byť premiestnené do našich bezpečných priestorov na uchovávanie záznamov mimo pracoviska, kde budú označené a klasifikované použitím vlastnej terminológie, monitorované pomocou čiarových kódov a sprístupnené na našom intuitívnom webovom portáli Iron Mountain Connect™, aby ste mohli rýchlo vyhľadať a získať informácie podľa potreby.

Dôkaz je v budove

Registratúrne strediská Iron Mountain dodržiavajú kľúčové požiadavky na zariadenie s ohľadom na:

  • bezpečnosť. Vrátane konštrukcie, obvodovej bezpečnosti, vstupnej bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti a bezpečnostného plánovania.
  • požiarnu bezpečnosť. Preventívne opatrenia s overenou protipožiarnou konštrukciou a spoľahlivými dodávkami vody.
  • environmentálne kontroly. Komplexné podmienky prostredia, ktoré chránia vaše záznamy 

Konzistentný reťazec úschovy

Spoločnosť Iron Mountain vyvinula osvedčené pracovné postupy na dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti a presnosti. Okrem toho naše riešenie InControl® chráni informácie počas dopravy pomocou patentovaných bezpečnostných prvkov a sledovania.

Ľudia, ktorým môžete dôverovať

Spoločnosť Iron Mountain dodržiava prísne bezpečnostné požiadavky. Vykonávame prísne kontroly, previerky zamestnancov a formálne školenia, ktorými zabezpečujeme zachovanie najvyšších štandardov bezpečnosti pri ochrane a uchovávaní záznamov.

Mimo pracoviska neznamená offline

Aplikácia pre správu záznamov Iron Mountain Connect™ zabezpečuje online správu vašich dokumentov vrátane metadát, vyhľadávania, sledovania a spracovania objednávok. Len prostredníctvom niekoľkých kliknutí môžete prehľadať váš inventár mimo svojho pracoviska, nájsť to, čo je potrebné na uspokojenie internej alebo externej požiadavky a zabezpečiť, aby bol dokument rýchlo naskenovaný alebo dodaný jedným z našich preverených a vyškolených zamestnancov. Odbremeníte svoje cenné nehnuteľnosti a zamestnancov - bez obetovania viditeľnosti a rýchleho prístupu k dokumentom s vysokou aktivitou. A vďaka nášmu riešeniu uchovávaniu dokumentov v otvorených policiach budete mať rýchly prístup k dokumentom s vysokou aktivitou.

ÚLOŽISKO NAVRHNUTÉ PRE VAŠE POTREBY

ŠPECIALIZOVANÉ ÚLOŽISKO

Ak máte špeciálne požiadavky na uchovávanie údajov, ako je napríklad uchovávanie väčších objemov záznamov alebo materiálov vyžadujúcich špeciálne environmentálne kontroly, spoločnosť Iron Mountain môže navrhnúť a vytvoriť prispôsobený priestor, ktorý bude spĺňať vaše špecifikácie.

Vlastnosti zahŕňajú:

  • Uchovávanie materiálov vyžadujúcich špecifické uloženie s ohľadom na prostredie a relatívnu vlhkosť v prostredí s kontrolovanou klímou.
  • Samostatný trezor pre filmy, magnetické a zmiešané médiá, aby sa zabránilo vzájomnej kontaminácii.
iron-mountain-employee-recieving-storage-box-from-customer

PROJEKTOVÉ SLUŽBY

Pokiaľ ide o implementáciu jednorazových, pravidelných alebo prebiehajúcich projektov, odborníci na správu záznamov spoločnosti Iron Mountain majú odborné znalosti, ktoré potrebujete. Projektový tím pomáha rozšíriť vašu organizáciu a môže riadiť projekty od začiatku do konca, čím umožní vašim zamestnancom lepšie využívať svoj čas a zdroje.

Tu sú niektoré spôsoby, ako vám môžeme pomôcť:

SLUŽBY PREMIESTNENIA INVENTÁRA.

Odborníci zo spoločnosti Iron Mountain môžu vyčistiť, zbaliť a zabezpečiť prenos krabíc a dokumentov z vášho zariadenia do zariadení Iron Mountain. Vaše záznamy môžeme zabaliť do štandardných skladovacích krabíc Iron Mountain a zhromaždiť metadáta na popísanie obsahu krabice; s možnosťou individuálneho označenia každého dokumentu v nej.

INDEXOVANIE SÚBOROV.

Tím spoločnosti Iron Mountain  zodpovedný za zápis údajov môže zaznamenať popisy špecifické pre jednotlivé dokumenty, ktoré vám pomôžu spravovať vaše záznamy na úrovni dokumentu.

PRÍPRAVA NA PRENOS KRABÍC.

Môžeme skontrolovať obsah krabice a zaznamenať súvisiace metadáta. Tieto informácie vám umožnia nájsť dokumenty, ktoré potrebujete a kedy ich potrebujete.

KONSOLIDÁCIE KANCELÁRIE/ PREMIESTNENIA.

Využite kapacitu kancelárskych priestorov  efektívnejšie tým, že uvoľníte drahý priestor, ktorý je v súčasnosti obsadený archívmi a úložiskom záznamov. Iron Mountain vám pomôže identifikovať záznamy, ktoré sa môžu premiestniť do zariadenia Iron Mountain.

UCHOVÁVANIE V OTVORENÝCH POLICIACH.

Bez pravidelného plánovania triedenia a premiestňovania váš archív rýchlo naplní svoju kapacitu. Projektový tím spoločnosti Iron Mountain môže vykonávať selektívne triedenie, aby zabezpečil presun medzi aktívnou a pasívnou dokumentáciou.

PODPORA PRI AUDITOCH.

Je dôležité poznať charakter  záznamov, ktoré uschovávate , aby ste mohli reagovať na zistenia alebo iné udalosti. Služby spoločnosti Iron Mountain poskytujú priestor na vykonávanie auditov v našich centrách. Spolu s priestorom môžeme pomôcť inventarizovať vaše krabice, pripraviť dokumenty a poskytnúť podporu pri manipulácii s materiálom.

OBNOVA A OCHRANA ZÁZNAMOV.

Spoločnosť Iron Mountain môže vyčistiť a obnoviť dokumenty, ktoré boli poškodené prírodnou katastrofou alebo človekom, nečistotami, prachom, plesňami, vodou alebo zamorením zvieratami.