secure-storage-banner-iron-mountain-truck-with-employee-wheeling-boxes

BEZPEČNÉ ULOŽENIE ZÁZNAMOV

Chránime a uchovávame to, čo je najdôležitejšie
  1. Home
  2. Archivácia záznamov 

CHRÁNIME A UCHOVÁVAME TO, ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE

Ak chcete prevádzkovať svoju firmu, musíte spravovať neustále narastajúci objem a rozmanitosť aktív a informácií. Chránime to, čo si najviac ceníte - od kritických obchodných informácií až po geologické vzorky a originálne nahrávky známych umelcov. Vaše fyzické záznamy, elektronické dáta, mediálne pásky, dôležité záznamy a ďalšie aktíva môžu byť bezpečne uložené vo vysoko bezpečnej globálnej sieti zariadení spoločnosti Iron Mountain a v prípade potreby obnovené.

Služba Bezpečné uloženie záznamov pomôže vašej organizácii:

  • opakovane využívať nehnuteľnosti a priestor na prevádzku vašej firmy
  • vysporiadať sa s narastajúcim objemom a rozsahom informácií
  • zabezpečiť obnovenie chodu spoločnosti - v prípade katastrofy

Služby