shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

BEZPEČNÉ SKARTOVANIE

Zničte svoje papierové záznamy, plasty a elektronické médiá kompatibilným, bezpečným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Skratovanie – Bezpečná likvidácia dokumentov

  1. Home
  2. Bezpečná likvidácia a skartovanie dokumentov
  3. Skratovanie – Bezpečná likvidácia dokumentov

NEDOVOĽTE, ABY SA VAŠE DOKUMENTY STALI ZÁVÄZKOM

Služby šetrné k životnému prostrediu zabezpečujú správnu likvidáciu citlivých papierových dokumentov, plastov a elektronických médií.

Ušetríte čas a peniaze a získate úplnú istotu, že vaše informácie sú spracované s maximálnou starostlivosťou a bezpečnosťou.

Bezpečné zničenie dokumentov pomáha vašej organizácii:

  • chrániť svoju reputáciu ochranou citlivých a dôverných informácií.
  • znížiť náklady na správu informačných prostriedkov, ktoré už pre vašu organizáciu nie sú užitočné alebo potrebné.
  • zabezpečiť dodržiavanie národných a priemyselných predpisov a vyhnúť sa sankciám, pokutám alebo právnym úkonom. 
 

 

Služby

secure shredding highlight - snow behind employee pushing shred bin

DÔVERNÁ SKARTÁCIA S CERTIFIKÁTOM

Všetky materiály sa dôkladne skartujú a recyklujú v súlade s našim prísnym pracovným postupom bezpečného skartovania a po dokončení vám bude odovzdané osvedčenie o likvidácii.