secure-destruction-banner-iron-mountain-employee-wheeling-shredding-container

BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA

Chráňte reputáciu vašej značky a znížte riziko.
  1. Home
  2. Bezpečná likvidácia a skartovanie dokumentov

BEZPEČNE SA ZBAVTE VAŠICH ZÁZNAMOV, MÉDIÍ A AKTÍV

Keďže objem informácií naďalej narastá, zvyšuje sa aj riziko straty alebo porušenia pravidiel. Musíte si byť istí, že sa môžete zbaviť vašich aktív, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie, bez ohľadu na formát: papier, médiá, pevné disky a iné IT prostriedky.

So službami bezpečnej likvidácie dokumentov spoločnosti Iron Mountain môžete využívať komplexný program likvidácie dokumentov, ktorý je pohodlný, kompatibilný a udržateľný. Naše programy sú prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám a môžu jednorazové skartovanie, ako aj služby na likvidáciu elektronického odpadu a IT prostriedkov.

Služby bezpečného zničenia dokumentov spoločnosti Iron Mountain pomôžu vašej organizácii:

  • znížiť riziko
  • zvýšiť dodržiavanie predpisov
  • chrániť reputáciu vašej značky

BEZPEČNE SA ZBAVTE VAŠICH ZÁZNAMOV, MÉDIÍ A AKTÍV

Keďže objem informácií naďalej narastá, zvyšuje sa aj riziko straty alebo porušenia pravidiel. Musíte si byť istí, že sa môžete zbaviť vašich aktív, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie, bez ohľadu na formát: papier, médiá, pevné disky a iné IT prostriedky.

So službami bezpečnej likvidácie dokumentov spoločnosti Iron Mountain môžete využívať komplexný program likvidácie dokumentov, ktorý je pohodlný, kompatibilný a udržateľný. Naše programy sú prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám a môžu jednorazové skartovanie, ako aj služby na likvidáciu elektronického odpadu a IT prostriedkov.

Služby bezpečného zničenia dokumentov spoločnosti Iron Mountain pomôžu vašej organizácii:

  • znížiť riziko
  • zvýšiť dodržiavanie predpisov
  • chrániť reputáciu vašej značky

Služby

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Dôverná skartácia

Vyberte si z možností bezpečného skartovania mimo pracoviska alebo jednorazového skartovania tak, aby ste zničili papierové dokumenty, plasty a elektronické médiá bezpečným, pohodlným a ekologickým spôsobom.
Secure e-Waste and IT Asset (SITAD) Disposition Media Disks | Iron Mountain

Bezpečná likvidácia elektronického odpadu a IT prostriedkov (SITAD) 

Zaveďte bezpečný, kompatibilný a spoľahlivý proces na prípravu, prepravu a likvidáciu vašich IT médií a iného elektronického odpadu.