RIEŠENIA PRE MALOOBCHOD

RIEŠENIA PRE MALOOBCHOD

  1. Home
  2. Uchovávanie záznamov, skartovanie, správa údajov
  3. Záznamy maloobchodu a správa údajov

Zameriavame sa na správu vašich údajov, aby ste sa mohli sústrediť na vaše podnikanie

Spoločnosť Iron Mountain rozumie výzvam spojených s ochranou a správou informácií najmä pre veľké regionálne alebo národné maloobchodné organizácie s mnohými pobočkami a obmedzenými IT zdrojmi na úrovni predajní. Naše odborné znalosti vo všetkých aspektoch správy informácií pomáhajú vrátiť kontrolu nad kriticky dôležitými údajmi späť do vašich rúk.

Ochrana citlivých informácií, ako sú záznamy o zamestnancoch, čísla kreditných kariet zákazníkov alebo údaje o cene a zásobách nie je niečo, o čo by ste sa mali starať každý deň. Spoločnosť Iron Mountain ponúka konzistentnú implementáciu a spoľahlivú bezpečnosť, ktorá chráni vaše podnikanie, vašich zamestnancov a vašich zákazníkov s desiatkami rokov skúseností.

Naše odborné znalosti v oblasti maloobchodu vám pomôžu:

  • zabezpečiť zálohovanie s minimálnym alebo žiadnym rušením IT zamestnancov,
  • znížiť riziko krádeže identity,
  • mať prístup k veľmi spoľahlivým a cenovo dostupným možnostiam zálohovania na páskach,
  • maximalizovať počet metrov štvorcových pre aktivity generujúce výnosy vďaka uchovávaniu záznamov mimo pracoviska.

Ponúkame riešenia, ktoré vám umožnia lepšie kontrolovať a chrániť cenné informácie. Naši dôveryhodní odborníci budú úzko spolupracovať s vaším tímom, aby analyzovali súčasné potreby, vypracovali stratégie zohľadňujúce budúce výzvy a poskytli riešenia pre všetky lokality od úrovne predajne až po firemnú úroveň.

Naplánujte si a implementujte program alebo program pre viaceré lokality na uchovávanie záznamov, prístup a likvidáciu záznamov, aby ste zabezpečili súlad s vaším plánom uchovávania firemných záznamov.

Spoločnosť Iron Mountain vám ponúka personálne zdroje, procesy a osvedčené technológie na zabezpečenie dôslednej implementácie efektívnej informačnej stratégie v celej vašej organizácii, ktorá umožní zamestnancom zamerať sa na to, čo má najväčší význam: vašich zákazníkov.