RIEŠENIA PRE FINANČNÉ SLUŽBY
Vo finančných službách je prvoradá schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom organizácií poskytujúcich finančné služby po celom svete a poskytujeme komplexnú správu informácií, ktorá sprístupňuje dáta, umožňuje dodržiavať súlad a bezpečnosť je pre ňu prvoradá.

RIEŠENIA PRE FINANČNÉ SLUŽBY

Vo finančných službách je prvoradá schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom organizácií poskytujúcich finančné služby po celom svete a poskytujeme komplexnú správu informácií, ktorá sprístupňuje dáta, umožňuje dodržiavať súlad a bezpečnosť je pre ňu prvoradá.

ZÍSKA VAŠA KONKURENCIA VIAC HODNOTY Z ICH INFORMÁCIÍ?

Uvoľnenie hodnoty v informáciách je nevyhnutné pre váš úspech. No konkurencia, zvýšená regulácia, obrovský nárast informácií a očakávania zákazníkov na služby prinášajú stále väčší tlak na váš program správy informácií. Naše riešenie finančných služieb vám pomôže spravovať:

  • papierové záznamy vrátane hypoték a závetov,
  • elektronické záznamy vrátane maloobchodných účtov a prevodov,
  • kreditné a obchodné účty,
  • podpisové karty,
  • súbory ľudských zdrojov,

Ako vám pomôže riešenie finančných služieb?

Môžeme vám pomôcť spravovať informácie prostredníctvom ich životného cyklu, od počiatočnej tvorby po bezpečnú likvidáciu. Naše integrované riešenie zahŕňa:

  • Správa a uchovávanie dokumentov mimo pracoviska - zjednodušenie správy nehnuteľností, zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie vyhľadávania záznamov.
  • Skenovanie a digitalizácia - rýchle a bezpečné sprístupnenie informácií.
  • Pásky a zálohovanie - pomáhajú vám dodržiavať predpisy a vaše dáta sú plne chránené.
  • Odborníci, ktorí s vami spolupracujú za účelom správy dodržiavania pravidiel, dĺžky úschovy, rizík a všetkých aspektov budovania účinného a nákladovo efektívneho programu správy informácií.

Prečo si vybrať Iron Mountain?

Naše komplexné stratégie vám pomôžu vyriešiť všetky vaše výzvy v oblasti správy informácií. S desiatkami rokov skúseností v oblasti uchovávania, ochrany a obnovy informácií pre zákazníkov v oblasti finančných služieb rozumieme tomuto odvetviu a dokážeme poskytovať dôveryhodné riešenia.