AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV PRE ĽUDSKÉ ZDROJE

Umožňujeme HR venovať sa viac rozvoju zamestnancov.
  1. Home
  2. Digitálna transformácia
  3. Automatizácia firemných procesov - BPM
  4. Automatizácia firemných procesov pre ľudské zdroje

ODSTRÁŇTE MANUÁLNE PROCESY

Väčšinu času strácate na taktických a administratívnych úlohách. Manuálne procesy riadenia ľudských zdrojov vám bránia sústrediť sa na strategické zodpovednosti. Zamerajte sa na pracovnú silu a a nie na spracovanie zamestnaneckých dokumentov.

Znížte manuálnu časť administratívnych procesov pomocou automatizácie firemných procesov ™ pre ľudské zdroje. Toto automatizované riešenie vám umožní:

  • uchovávať záznamy svojich zamestnancov na centralizovanom mieste a zdieľať ich s autorizovanými užívateľmi kdekoľvek a kedykoľvek
  • používať elektronické “nástenky” na monitorovanie svojich procesov a získanie silných informácií
  • vytvárať a zdieľať kvantitatívne metriky o vašich HR procesoch