workflow automation accounts payable banner - people working on tablet and documents at table

AUTOMATIZÁCIA FIREMNÝCH PROCESOV™ PRE ÚHRADY

Automatizujte, aby ste posunuli svoje podnikanie vpred.
  1. Home
  2. Digitálna transformácia
  3. Automatizácia firemných procesov - BPM
  4. Automatizácia firemných procesov pre úhrady

ZLEPŠITE MESAČNÉ UZÁVIERKY AUTOMATIZÁCIOU

Automatizácia splatnosti faktúr rozšíri vašu kontrolu, dohľadateľnosť a sledovanie úhrad, zefektívni procesy platieb a zlepší mesačné finančné uzávierky.

S Automatizáciou firemných procesov™ pre úhrady môžete sledovať a komentovať faktúry a objednávky pomocou elektronickej “nástenky”. Toto riešenie úhrad odstráni množstvo papiera a ušetrí čas vašim zamestnancom.

Automatizácia úhrad tiež dokáže:

  • vyhnúť sa rutine a využiť váš čas lepšie, napríklad na riešenie neobvyklých požiadaviek
  • skrátiť váš cyklus spracovania
  • znížiť počet chýb