workflow automation highlight two people standing around woman holding tablet

Digitálna transformácia

Transformujte svoje procesy tak, aby zodpovedali vašim meniacim sa obchodným potrebám.
  1. Home
  2. Digitálna transformácia

STAŇTE SA DIGITÁLNE VYSPELÝM PODNIKOM

Či už potrebujete optimalizovať existujúcu IT infraštruktúru alebo prepojiť papierový a digitálny svet, Iron Mountain vám dokáže pomôcť. S našimi službami budete mať agilný, škálovateľný a účinnejší spôsob riešenia meniacich sa obchodných požiadaviek.

Používaním riešení, ako je úložisko v cloude, dátové centrá, automatizácia pracovných postupov, skenovanie, obnovenie dát a migračné služby, sa môžete sústrediť na svoje hlavné obchodné procesy, pričom urýchlite prechod na digitálnejšie pracovisko.

Služby digitálnej transformácie pomôžu vašej organizácii:

  • zlepšiť obchodnú agilitu s lepším prístupom a využívaním informácií,
  • zvýšiť prevádzkovú efektivitu pomocou moderných procesov a najlepších pracovných postupov,
  • zvládať nárast množstva informácií a ich rozsah podľa potreby,
  • zamerať sa na svoju hlavnú stratégiu a optimalizovať výkonnosť vášho podniku.

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

Three people looking at laptop | Iron Mountain

Skenovacie služby

Preveďte fyzické a analógové informácie do digitálneho formátu a urýchlite prechod k digitálnym riešeniam.
Three people in a meeting looking at a speaker not pictured in the photo

Automatizácia firemných procesov

Automatizujte vaše pracovné postupy, spracovanie zmlúv, HR agendu či vašu firemnú podateľňu a znížte zaťaženie svojho IT. Získate rýchlejšie spracovanie a vyššiu presnosť.