Čo robíme

Skenovanie a digitalizácia

Skenovanie a digitalizácia

Skenovanie 100 % vašich dokumentov je málokedy praktická alebo úsporná stratégia. Preto vám ponúkame skenovanie s priebežnou úhradou odvíjajúcou sa od vašich potrieb. Často využívané dokumenty sú naskenované a dostupné okamžite, dokumenty s nízkou frekvenciou prístupu sa skenujú na požiadanie. Náš systém minimalizuje náklady na konverziu a zároveň dokáže splniť vaše nároky na prístup.

Inteligentné skenovanie

Spoločnosť Iron Mountain dokáže zefektívniť vašu schopnosť ukladať, získavať prístup a spravovať dokumenty pri súčasnom znižovaní nákladov. Ponúkame vám:

 • Skenovanie a digitalizáciu nových informácií
 • Digitalizáciu existujúcich papierových dokumentov
 • Archiváciu dokumentov na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a prístupnosti

Správa prechodu na digitálny formát

Ponúkame:

 • Hromadné skenovanie archivovaných dokumentov
 • Okamžité skenovanie nových dokumentov v ten istý deň ako súčasť vášho pracovného procesu
 • Skenovanie papierových záznamov uložených v našej spoločnosti na požiadanie
 • Rozpoznávanie textu cez OCR – náš softvér dokáže automaticky extrahovať údaje z formulárov a dokonca aj čítať čiarové kódy a rukopis
 • Online archív na hostiteľskom serveri – prístup k vašim naskenovaným dokumentom kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Integráciu s vašimi aktuálnymi pracovnými procesmi s papierovými dokumentmi a rozhrania kompatibilné s väčšinou existujúcich systémov správy dokumentov
 • Najlepšie postupy na zaručenie bezpečnosti a prístupu k dokumentom a súladu s legislatívou
Ak hľadáte viac informácií o skenovaní a digitalizácii:

Kontakty

 • Email

  Email

 • Zavolajte nám

  Zavolajte nám
  02/491 06 900

Office of the Future

Scanning and Digitising
Intelligent scanning for increased accessibility and business efficiency.

Watch the Video