Čo robíme

Správa a uloženie záznamov

Správa a uloženie záznamov

Obchodné informácie majú obrovskú potenciálnu hodnotu, ale tiež z nich vyplýva riziko, náklady a problémy s ich správou. Spoločnosť Iron Mountain chráni a ukladá dokumenty pre vyše 140 000 organizácií po celom svete - viac ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Dokážeme vás odbremeniť od problémov, optimalizovať hodnotu vašich údajov a znížiť riziko a náklady, ktoré sú s nimi spojené.

Pomáhame vám kontrolovať rastúce náklady na skladovanie, personál a administratívne náklady a tiež zaistiť súlad s príslušnou legislatívou:

Uloženie dokumentov
Vy dokumenty zbalíte, my ich vyzdvihneme a prepravíme do našich zabezpečených zariadení. Keď ich budete znovu potrebovať, vrátime vám ich. Je to naozaj jednoduché.

Správa aktívnych súborov
Aktívne záznamy, prístupné po jednotlivých súboroch, ale so všetkými výhodami outsourcovanej služby.

Skenovanie a digitalizácia
Selektívne skenovanie dokáže priniesť dramatické zníženie nákladov na konverziu pri súčasnom zachovaní požiadaviek na prístup k dokumentom.

Špeciálne projekty
Naši odborníci na správu záznamov vám zabezpečia klasifikáciu, indexovanie, prečistenie, likvidáciu a presun informácií aj pri vašich jednorazových projektoch.

Dosiahnite súlad s legislatívou. A zachovajte ho aj naďalej.

Komplexný program súladu s legislatívou dokáže proaktívne ochrániť vaše fyzické aj elektronické záznamy, ochrániť vás pred zbytočným rizikom a pomôcť vám kontrolovať náklady. Od spoločnosti Iron Mountain môžete očakávať:

  • Zrozumiteľnosť ohľadom smerníc súladu s legislatívou a ich vplyvu na vašu spoločnosť
  • Vyššiu efektivitu
  • Znížené náklady na administratívu a systém eDiscovery
  • Lepšiu kontrolu nad záznamami kritickými pre fungovanie spoločnosti

Uloženie informácií v špecializovaných trezorových miestnostiach

Udržiavaním vhodných skladovacích podmienok dokážeme pri dlhodobom uložení médií zaistiť ich čitateľnosť a neporušenosť aj po desaťročiach. Ponúkame širokú škálu súkromných, spoločných a prispôsobiteľných trezorových miestností s optimálnymi podmienkami na uchovanie akéhokoľvek typu médií.

Naše trezorové miestnosti ponúkajú:

  • Viacero úrovní bezpečnosti, vrátane nepretržitej kontroly prístupu
  • Počítačom riadené kontrolné systémy transakcií, ktoré ponúkajú flexibilný prístup so zachovaním reťazca ochrany
  • Systémy kontroly prostredia upravené pre jedinečné požiadavky jednotlivých typov médií, vrátane papiera, magnetických a optických médií, filmových kotúčov, farebných dokumentov a fotografií
  • Moderné plynové hasiace systémy, ktoré ochránia záznamy bez rizika poškodenia dokumentov vodou
  • Klimatizované vozidlá špeciálne navrhnuté na bezpečnú prepravu
Ak hľadáte viac informácií o správe a ukladaní záznamov: