Keď sa jedná o bezpečnú správu a ochranu najdôležitejších obchodných informácií a informácií o zákazníkoch, malé a stredné podniky čelia jedinečnému súboru problémov. Pomôžeme vám dosiahnuť vaše ciele tým, že vám poskytneme prístup k službám správy informácií na najvyššej podnikovej úrovni.

Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom pre tisícky malých a stredných podnikov po celom svete. Prinášame vám desaťročia skúseností vyplývajúcich z globálneho vedúceho postavenia v oblasti ukladania, ochrany a obnovy informácií pre potreby malých a stredných podnikov.

Správa a uloženie záznamov

Pomôžeme vám strategicky a efektívne spravovať vaše papierové dokumenty pri súčasnom znížení nákladov a rizík spojených so správou dokumentov a informácií.

Výhody našich riešení:

  • Komplexná správa záznamov a programy uloženia údajov, od konzultácií v sídle zákazníka až po uloženie dokumentov v našich mimoriadne bezpečných zariadeniach.
  • Kompletné možnosti zaraďovania a výberu dokumentov
  • Úplné vyhľadávanie záznamov a funkcia vyžiadania pomocou nášho portálu online
  • Pomoc a podpora pri vytváraní a implementácii zásad likvidácie informácií, vrátane služieb bezpečného skartovania mimo sídla zákazníka

Ochrana a dostupnosť informácií

Vďaka našej ochrane informácií budú údaje vašej spoločnosti v bezpečí, či už sú uložené na serveroch, prenosných počítačoch, stolových počítačoch alebo prenosných médiách. Poskytneme vám úsporný plán založený na rozsahu používania, ktorý vám zabezpečí ľahký prístup k vašim uloženým informáciám.

Bezpečné skartovanie

Či už potrebujete plánovanú službu mimo vašich priestorov alebo jednorazové upratanie, naša spoločnosť vám vie ponúknuť:

  • Flexibilnú, efektívnu a spoľahlivú likvidáciu údajov mimo sídla vašej spoločnosti a služby bezpečného skartovania
  • Znížené náklady na správu informácií, ktoré už nie sú potrebné, relevantné alebo nevyhnutné pre vašu spoločnosť
  • Znížené riziko zneužitia vašich údajov a záznamov treťou stranou