Rozumieme problémom spojeným s ochranou a správou informácií, najmä vo veľkých regionálnych alebo národných maloobchodných organizáciách s mnohými predajňami a bez prostriedkov IT na úrovni predajní. Naša prax vo všetkých oblastiach správy informácií vám pomôže znovu získať kontrolu nad údajmi kritickými pre fungovanie vašej spoločnosti.

Určite by ste si každý deň nemali robiť starosti s ochranou citlivých informácií, ako sú napr. záznamy o zamestnancoch, čísla kreditných kariet zákazníkov alebo údaje o cenách a inventári. A určite nechcete, aby sa týmito problémami museli zaoberať vaši zákazníci.

Preto vám ponúkame dôslednú implementáciu a spoľahlivé zabezpečenie, ktoré ochráni vašu spoločnosť, vašich zamestnancov a vašich zákazníkov, na základe niekoľkých desaťročí preukázateľných skúseností.

Ponúkame vám riešenia od jediného poskytovateľa, ktoré vám umožnia lepšie kontrolovať a ochrániť cenné informácie. Naši spoľahliví experti úzko spolupracujú s vašim tímom pri analýze aktuálnych potrieb, vytváraní stratégií do budúcnosti a implementácií riešení na všetkých pracoviskách - od úrovne jednotlivých obchodov až po úroveň celého podniku. Pomôžeme vám:

  • Zálohovať údaje so zárukou minimálneho alebo žiadneho vplyvu na pracovný cyklus zamestnancov v oblasti IT alebo personálu v obchodoch - buď automaticky prostredníctvom lokality cloud alebo pomocou pások
  • Znížiť riziko krádeže identity prostredníctvom informácií o zákazníkoch a zamestnancoch pomocou služieb bezpečného skartovania
  • Dosiahnuť súlad s normami týkajúcimi sa platobných kariet a ochrániť dôverné informácie, vrátane čísiel kreditných kariet zákazníkov, záznamov o zamestnancoch a údajov o inventári. Naše cenovo výhodné služby automatického zálohovania online sa postarajú o vaše distribuované servery, osobné počítače a prenosné počítače a využívajú služby šifrovaného zálohovania a rýchlej obnovy stratených alebo poškodených súborov online.
  • Prekonať problémy s archiváciou e-mailov a správou poštových schránok počas prípravy na systém eDiscovery
  • Naplánovať a implementovať program uloženia, prístupu a likvidácie záznamov na úrovni krajiny alebo viacerých prevádzok na zaistenie súladu s programom uchovávania záznamov vašej organizácie
  • Ochrániť svoj online podnik pomocou našej ponuky služieb správy názvov domén