V oblasti finančných služieb je schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje kľúčová. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom pre organizácie poskytujúce finančné služby po celom svete, ako aj na naše riešenia komplexnej správy informácií, ktorá prináša prístupné údaje, dosiahnuteľnú zhodu s legislatívou a bezpečnosť na prvom mieste.

Vďaka desaťročiam skúseností s ukladaním, ochranou a obnovou údajov pre sektor finančných služieb dokáže spoločnosť Iron Mountain ponúknuť služby, riešenia a prostriedky, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus informácií:

  • Komplexné stratégie, vďaka ktorým dokážete riešiť všetky výzvy v oblasti správy informácií, či už papierových dokumentov alebo informácií v digitálnom formáte, prostredníctvom jediného poskytovateľa.
  • Integrované riešenia pre oblasť finančných služieb, vrátane správy bankových záznamov, kreditných súborov, podpisových kariet, súborov komerčných účtov, súborov ľudských zdrojov, záznamov hypoték a závetov
  • Vďaka správe a uloženiu dokumentov mimo sídlo zákazníka, zálohovaniu online a uloženiu údajov v rámci lokality cloud môžete maximalizovať svoje priestory, hardvérové zdroje a zdroje IT a súčasne minimalizovať náklady a nároky na logistiku
  • Efektívne ukladanie, vyberanie a prístup k záznamom na zvýšenie vašej produktivity a schopnosti rýchlej reakcie
  • Konverzia dokumentov a zobrazovacie služby online prinášajú nepretržitý prístup k dokumentom a ich vyberanie
  • Bezpečné skartovanie a likvidácia údajov v sídle zákazníka alebo mimo neho na zaistenie súladu so zákonmi na ochranu súkromia zákazníkov
  • Služby uloženia zmluvy u tretej strany a správa názvov domén pomocou špeciálnej technológie dokážu prekonať problémy v oblasti duševného vlastníctva

V spolupráci s našimi odborníkmi s prehľadom zvládnete bezpečnostné výzvy charakteristické pre toto odvetvie a neustále sa vyvíjajúce normy súladu s legislatívou a vybudujete úsporné a efektívne služby správy záznamov spĺňajúce vaše priebežné požiadavky.