Čoraz prísnejšia legislatíva týkajúca sa ochrany údajov znamená, že spoločnosti čelia riziku vysokých pokút. Spoločnosť Iron Mountain vám pomôže zbaviť sa rizika a ťažkosti spojenými s celým týmto procesom.

Spoločnosť Iron Mountain ponúka komplexné služby s vysokou úrovňou bezpečnosti v každom štádiu procesu. V spolupráci s vašou spoločnosťou navrhneme a zavedieme program bezpečnej likvidácie údajov, ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Vyzdvihneme nepotrebné dokumenty, pevné disky, disky DVD a CD a bezpečne ich prepravíme do jedného z našich skartovacích zariadení na Slovensku. Všetky dokumenty a média sa zlikvidujú a 100 % papierových dokumentov recyklujeme.

Každodenné služby:

Praktická služba uzamknutých odpadových konzol umiestnených vo vašej kancelárii, ktoré v pravidelných intervaloch vyzdvihneme. V rámci svojho programu bezpečnej likvidácie jednoducho umiestite všetky dokumenty do tejto konzoly. O zvyšok sa postaráme my.

Pravidelné vypratanie:

Navštívime vaše kancelárie a vyzdvihneme a zlikvidujeme všetky dokumenty, ktoré už nepotrebujete uchovávať.

Či už potrebujete plánovanú službu mimo vašich priestorov alebo jednorazové upratanie, môžete sa spoľahnúť na spoločnosť Iron Mountain a jej záruku bezpečného a cenovo výhodného skartovania dokumentov, ktorého prínosom je:

  • Bezpečnosť v každej fáze procesu – keďže sa staráme o každý krok procesu, dokážeme zaručiť bezpečnosť informácií od vyzdvihnutia až po likvidáciu a recykláciu.
  • Súlad s legislatívou – aj v časoch zvyšujúcej sa regulácie ochrany údajov vám pomôžeme dosiahnuť súlad s príslušnou legislatívou a zabrániť úniku údajov pomocou poskytovania certifikátov likvidácie a dôsledného reťazca ochrany
  • Zvýšená produktivita zamestnancov – naše služby minimalizujú stratený čas vašich zamestnancov, ktorí sa môžu sústrediť na svoje kľúčové pracovné úlohy.
  • Jednoduchosť implementácie – rýchle a ľahké zavedenie riešenia, ktoré presne spĺňa vaše potreby.
  • Úplné pokrytie v rámci Slovenska

Všetky vaše dokumenty budú skartované spôsobom, ktorý znemožní ich prípadné opätovné zostavenie. Všetok papier sa recykluje a pozitívny dopad vášho programu môžete sledovať pomocou nášho ekologického hlásenia.