Naši odborníci v oblasti správy záznamov vám poskytnú služby klasifikácie, indexovania, prečistenia, likvidácie a presunu dokumentov, ktoré v rámci svojich jednorazových projektov potrebujete.

Keď vaše potreby presahujú požiadavky každodennej správy záznamov, personál spoločnosti Iron Mountain môže pracovať aj ako súčasť vašich vlastných tímov. Ponúkame vám:

  • Indexovanie - jednotlivé dokumenty obsahujú mnoho úrovní a tried informácií. Indexovanie týchto informácií v rámci štandardných tried uľahčí rýchle vyhľadanie potrebných dokumentov.
  • Upratanie inventáru - pomôžeme vám zorganizovať váš aktuálny inventár záznamov a zabezpečíme trvalé údržbové aktualizácie.
  • Prečistenie - pomôžeme vám identifikovať menej aktívne záznamy a uložíme ich mimo sídlo vašej spoločnosti, čím sa u vás vytvorí viac úložného priestoru.
  • Archívne skenovanie - prekonvertujeme vaše záznamy na ľahko prístupné digitálne obrazy s možnosťou vyhľadávania.
  • Preverenie v sídle alebo mimo sídla zákazníka - na splnenie požiadaviek vyšetrovania alebo žiadostí o dokumenty môžeme preveriť vaše dokumenty v sídle vašej spoločnosti alebo ich bezpečne prepraviť a kontrolu vykonať v iných vyhradených priestoroch.
  • Migrácia dokumentov z aktívneho do neaktívneho stavu - keď potrebujete preklasifikovať aktívne dokumenty na neaktívne, pomôžeme vám pri rozhodovaní, ako aj pri samotnom procese migrácie.
  • Bezpečná likvidácia - po uplynutí doby uchovania dokážeme zabezpečiťbezpečné skartovanie vašich dokumentov.