Aktívne záznamy prístupné po jednotlivých súboroch, so všetkými výhodami úspory priestoru a času, ktoré vám môže poskytnúť len outsourcovaná služba.

Uloženie v otvorenom regáli

Pri uložení v otvorenom regáli každý váš dokument označíme čiarovým kódom a zaradíme do evidencie, čo vám umožní vyberať svoje aktívne dokumenty oveľa rýchlejšie.

Dokážeme naskenovať a distribuovať požadovaný dokument rýchlejšie, ako by ste ho dokázali vybrať z vašej spisovne v sídle spoločnosti. Vďaka webovému prístupu cez náš praktický webový internetový portál správy záznamov svoje aktívne súbory nikdy nestratíte z očí.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Verifikáciu ukončenia súboru
  • Zaraďovanie a verzie
  • Plánované dodávky fyzických záznamov
  • Skenovanie na požiadanie

Správa dokumentov v sídle zákazníka - vaše priestory, naša odbornosť

Ak uprednostníte internú správu niektorých vašich dokumentov, môžeme vám pomôcť vyvinúť efektívny a vyhovujúci program v sídle vašej spoločnosti. Vaše zariadenia a programy správy záznamov budú prevádzkovať alebo obsluhovať naši skúsení odborníci a preverení špecialisti v sídle vašej spoločnosti.