Obchodné informácie majú obrovskú potenciálnu hodnotu, ale tiež z nich vyplýva riziko, náklady a problémy s ich správou. Spolocnost Iron Mountain chráni a ukladá dokumenty pre vyše 140 000 organizácií po celom svete - viac ako ktorákolvek iná spolocnost. Dokážeme vás odbremenit od problémov, optimalizovat hodnotu vašich údajov a znížit riziko a náklady, ktoré sú s nimi spojené.

Pomáhame vám kontrolovat rastúce náklady na skladovanie, personál a administratívne náklady a tiež zaistit súlad s príslušnou legislatívou:

Uloženie dokumentov

Vy dokumenty zbalíte, my ich vyzdvihneme a prepravíme do našich zabezpecených zariadení. Ked ich budete znovu potrebovat, vrátime vám ich. Je to naozaj jednoduché.

Správa aktívnych súborov

Aktívne záznamy, prístupné po jednotlivých súboroch, ale so všetkými výhodami outsourcovanej služby.

Skenovanie a digitalizácia

Selektívne skenovanie dokáže priniest dramatické zníženie nákladov na konverziu pri súcasnom zachovaní požiadaviek na prístup k dokumentom.

Špeciálne projekty

Naši odborníci na správu záznamov vám zabezpecia klasifikáciu, indexovanie, precistenie, likvidáciu a presun informácií aj pri vašich jednorazových projektoch.

Dosiahnite súlad s legislatívou. A zachovajte ho aj nadalej.

Komplexný program súladu s legislatívou dokáže proaktívne ochránit vaše fyzické aj elektronické záznamy, ochránit vás pred zbytocným rizikom a pomôct vám kontrolovat náklady. Od spolocnosti Iron Mountain môžete ocakávat:

Naše trezorové miestnosti ponúkajú:

  • Viacero úrovní bezpecnosti, vrátane nepretržitej kontroly prístupu
  • Pocítacom riadené kontrolné systémy transakcií, ktoré ponúkajú flexibilný prístup so zachovaním retazca ochrany
  • Systémy kontroly prostredia upravené pre jedinecné požiadavky jednotlivých typov médií, vrátane papiera, magnetických a optických médií, filmových kotúcov, farebných dokumentov a fotografií
  • Moderné plynové hasiace systémy, ktoré ochránia záznamy bez rizika poškodenia dokumentov vodou
  • Klimatizované vozidlá špeciálne navrhnuté na bezpecnú prepravu