Od zálohovania na zálohovacích páskach mimo sídla zákazníka až po obnovu po katastrofe a zálohovanie online – malé aj veľké organizácie dôverujú spoločnosti Iron Mountain pri riešení ich potrieb ochrany a obnovy údajov. Dôvodom je bezpečnosť a spoľahlivosť na najvyššej úrovni, lepšia kontrola údajov a rýchlejšia obnova po strate údajov, zlyhaniach a katastrofách.

Každá spoločnosť, ktorá hľadá efektívnu ochranu a obnovu údajov, potrebuje:

  • Čo najrýchlejšiu a najkompletnejšiu obnovu po katastrofe
  • Kontrolu nad rastúcimi nákladmi a komplexnosťou rastu údajov
  • Súlad s predpismi, ktoré požadujú jednotné procesy a stanovenie zodpovednosti

Žiadna spoločnosť nemá viac preukázateľných skúseností s riešením týchto výziev, ktorým musia čeliť malé, stredné aj veľké spoločnosti. Služby spoločnosti Iron Mountain sú navrhnuté tak, aby zmierňovali riziká a poskytovali rýchlu a úplnú obnovu.

Ukladanie zálohovacích pások mimo sídla zákazníka a obnova po katastrofe

Pre mnohé spoločnosti je uloženie pások mimo svojho sídla naďalej najpraktickejšie a najúspornejšie riešenie zálohovania a archivácie. Ponúkame vám kompletný sortiment flexibilných riešení uloženia pások mimo sídla vašej spoločnosti a služieb správy údajov.

Zálohovanie počítačov PC, Mac a serverov online

Náš automatický a komplexný systém zálohovania online založený na lokalite cloud vám pomôže eliminovať riziko straty digitálnych údajov zo stolových počítačov, prenosných počítačov a serverov.

Zálohovanie a obnova pre Microsoft DPM

Naše riešenie v rámci lokality cloud je integrované so službou Microsoft Data Protection Manager (DPM) a poskytuje spoľahlivé a bezpečné zálohovanie a archiváciu chránených údajov.

Pomôžeme vám bezpečne spravovať zvyšujúce sa množstvo a komplexnosť údajov v akomkoľvek formáte. Naše služby, ktoré predstavujú špičku v celom odvetví, vám umožnia uložiť, získať prístup a spravovať informácie za účelom obnovy, súladu s legislatívou a pre potreby predloženia právnych dôkazov. Spoločnosť Iron Mountain ponúka programy na zálohovanie mimo sídla zákazníka a riešenia zálohovania a archivácie online pre dátové centrá, distribuované servery, počítače PC, Mac a vzdialené zariadenia. Tiež poskytujeme služby správy e-mailov, obnovy údajov, likvidácie údajov, odstraňovania duplikátov a služby eDisclosure/eDiscovery.