Iron Mountain dokončuje akvizíciu spoločnosti Recall

Akvizícia prispeje k posilneniu celosvetovej pôsobnosti, zlepšeniu poskytovania služieb a otvorí nové trhy


BOSTON – 2. mája 2016 – Spoločnosť Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), ktorá je globálnym lídrom v oblasti poskytovania služieb zameraných na uchovávanie a správu informácií, dnes oznámila dokončenie svojej akvizície spoločnosti Recall Holdings Limited vo forme primárne akciovej transakcie v hodnote približne 2 miliardy (amerických) dolárov. Spoločnosť Iron Mountain vďaka tejto akvizícii získa celý rozsah globálnych operácií spoločnosti Recall vrátane všetkých zariadení, vozidiel, zamestnancov a zákazníckeho kapitálu. Výnimku však tvoria operácie v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii, ktoré sa majú v súlade s regulačnými dohodami zrušiť; akvizícia spoločnosti Recall vo Veľkej Británii naďalej podlieha revízii regulačného rámca. Spoločnosť Iron Mountain okrem toho dosadila do svojho predstavenstva riaditeľov spoločnosti Recall Neil Chatfield a Wendy Murdock, ktorí sú zaradení medzi kandidátov na funkciu riaditeľa kandidujúcich vo voľbách, ktoré sa majú uskutočniť na nadchádzajúcom výročnom zhromaždení akcionárov spoločnosti 17. júna 2016.

Pribúdajúce predpisy, pretrvávajúce bezpečnostné hrozby a potreba vytvoriť z údajov obchodnú hodnotu prispeli ku komplexnosti, rovnako ako naliehavosti správy informácií a majetku. Organizácie všetkých veľkostí ešte nikdy nemali taký veľký záujem o zaistenie ochrany svojich najdôležitejších aktív, či už ide o obchodné záznamy, údaje alebo cenné predmety, ako sú napríklad umelecké diela, avšak s možnosťou okamžitého prístupu k týmto aktívam. Chcú partnera, ktorý sa nachádza tam kde oni a ktorý disponuje správnou kombináciou dôvery a spoľahlivosti na účely ochrany toho najdôležitejšieho a zároveň poskytuje odborné znalosti, produkty a služby určené na to, aby sa z týchto aktív získalo čo najviac. Rovnako potrebujú mať istotu, že súčasne s tým, ako sa ich podnikanie bude meniť a rozvíjať, aj ich partner bude rásť spolu s nimi – pričom bude podporovať ich rast naprieč geografickými oblasťami a prenikanie do nových odvetví.

„Dnešok predstavuje pre spoločnosť Iron Mountain významný medzník. Vítame v našej spoločnosti našich nových kolegov zo spoločnosti Recall a rovnako vítame aj ich zákazníkov a akcionárov,“ povedal William L. Meaney, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Iron Mountain. „Táto akvizícia významným spôsobom posilní našu víziu, ktorou je snaha slúžiť ako dôveryhodní ochrancovia najdôležitejších aktív našich zákazníkov. Vďaka nej sa rozšíria naše služby, ako aj naša pôsobnosť na účely poskytovania účinnejšej pomoci v rámci plnenia potrieb zákazníkov týkajúcich sa uchovávania a správy informácií. Táto dôvera predstavuje základný kameň našej obchodnej činnosti, či už ide o zabezpečovanie strategickej hodnoty informácií a majetku, alebo ďalší neustály vývoj inovatívnych produktov a služieb, ktoré poskytujú zákazníkom lepší prístup, dokonalejšiu kontrolu a vyššiu hodnotu získavanú z týchto aktív. Teraz máme silné postavenie na to, aby sme dokázali splniť naše strategické a finančné ciele, pričom máme možnosť čerpať zo spoločných schopností a odborných znalostí oboch spoločností s cieľom zabezpečiť pre zákazníkov lepšie fungovanie služieb na celosvetovej úrovni.“

Ďalšie informácie o akvizícii spoločnosti Recall, ktorú realizuje spoločnosť Iron Mountain, nájdete na internetových stránkach www.ironmountain.sk/Iron-Mountain-Recall-Acquisition.aspx.

O nás
Informácie o spoločnosti Iron Mountain Spoločnosť Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) je globálnym lídrom v oblasti poskytovania služieb týkajúcich sa uchovávania a správy informácií. Spoločnosť Iron Mountain, ktorej dôveruje viac ako 220 000 organizácií na celom svete, sa môže pochváliť sieťou nehnuteľností s rozlohou viac ako 7,4 milióna štvorcových metrov vo viac ako 1 350 objektoch nachádzajúcich sa v 45 krajinách, ktoré slúžia na ochranu a uchovávanie toho, čo je pre jej zákazníkov najdôležitejšie. Portfólio riešení spoločnosti Iron Mountain zahŕňa správu záznamov, dát a dokumentov, dátové centrá, logistiku a uchovávanie umeleckých diel a bezpečnú skartáciu, ktorá pomáha organizáciám znížiť náklady na uchovávanie dokumentov, dosiahnuť súlad s predpismi, zotaviť sa z následkov katastrofy a lepšie využívať informácie, ktoré majú k dispozícii. Spoločnosť Iron Mountain, ktorá bola založená v roku 1951, uchováva a chráni miliardy informačných aktív vrátane najdôležitejších obchodných dokumentov, elektronických informácií, medicínskych dát a kultúrnych a historických artefaktov. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.ironmountain.sk .